El-kontroll og termografi

Ta el-sjekk på boligen din. Det kan redde liv!

Vi tar brannsikkerhet på alvor

Norge er et av de landene i verden hvor det brenner mest og hvor flest mennesker omkommer av skadene.

Fire av ti boligbranner i Norge kommer av feil på det elektriske anlegget eller feil bruk av elektriske apparater. I mange tilfeller kunne branner vært unngått dersom det elektriske anlegget hadde blitt sjekket med jevne mellomrom.

Ved å gjennomføre en el-sjekk, vil en av våre elektrikere gå gjennom hele det elektriske anlegget i boligen din og skrive en tilstandsrapport. Eventuelle feil og mangler blir avdekket og påpekt. Dermed er det enkelt å få oversikt over anleggets tilstand og rette opp eventuelle feil.

Du er selv ansvarlig for at det elektriske anlegget i boligen din er i forsvarlig stand. At du er ansvarlig betyr at forsikringsselskapet ikke dekker de totale kostnadene ved brann hvis den skyldes feil i el-anlegget. Små feil kan få store konsekvenser for deg og familien, både helsemessig og økonomisk. Både gamle og nye hus brenner på grunn av slike feil. For å være på den trygge siden, kan du bestille el-sjekk hos oss.

I tillegg til bedre brannsikring vil kontrollen kunne avdekke jordfeil og andre svakheter i anlegget. Vi gir også råd om el-sikkerhet og NØK.

Termografering

Ved hjelp av moderne termograferingsutstyr foretar vi en grundig avlesning av temperaturforskjeller i overflater, og lokaliserer uregelmessigheter både i form av brannsikkerhet, eller i form av varmetap i bygg. Vi kan da bidra med effektive og lønnsomme tiltak for utbedring.

Ønsker du å bestille en el-sjekk?

Ta kontakt for en uforpliktende prat om hva vi kan gjøre for deg. 

Kontakt oss